Historia

 • NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
  NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
 • PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
  PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
 • Węgry – Węgierska Republika Ludowa
  Węgry – Węgierska Republika Ludowa
 • Czechosłowacja – Czechosłowacka Republika Socjalistyczna
  Czechosłowacja – Czechosłowacka Republika Socjalistyczna
 • Bułgaria – Ludowa Republika Bułgarii
  Bułgaria – Ludowa Republika Bułgarii
 • Rumunia – Socjalistyczna Republika Rumunii
  Rumunia – Socjalistyczna Republika Rumunii
Rok'89. Zaczeło się w Polsce...