Czytelnia

Fragmenty - Biuletyn IPN 5/2002

Ostatni akord demontażu monopolistycznego systemu sprawowania władzy w Polsce przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą znalazł odbicie w „dołach partyjnych”.
Kryzys w PZPR w latach 1988–1989 miał również swoje lokalne oblicza.

Dariusz Iwaneczko - PROWNICJONALNE ECHA KRYZYSU W PZPR 1988-1989