Czytelnia

Fragmenty - Biuletyn IPN 5-6/2008

Schyłek dziejów PRL i proces wielkiej transformacji systemu komunistycznego należą do najważniejszych i wciąż najbardziej kontrowersyjnych problemów dziejów Polski w wieku XX. Jednym z kluczowych zagadnień pozostaje proces dochodzenia do ugody między przywódcami obozu „Solidarności” a władzami komunistycznymi. Jak pokazuje przykład innych procesów historycznych, wszelkie polityczne porozumienia poprzedzane musiały być zwykle wcześniejszymi, nieraz długo trwającymi zabiegami, wykorzystywaniem niejawnych kanałów przekazywania politycznych ofert i propozycji rozmów.

Henryk Głębocki – O „politykę kontraktu społecznego…”. Memoriał Bronisława Geremka z maja 1988 r.