Czytelnia

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 5-6/2009

Podwójny numer „Biuletynu IPN” ukazuje dekadę dziejów Polski – od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 r. do wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 r.

Przedstawiliśmy najważniejsze wydarzenia tego okresu: pielgrzymkę Jana Pawła II, powstanie NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” RI, stan wojenny, międzynarodowe i polskie tło przełomu 1989 r. (dwugłos Antoniego Dudka i Filipa Musiała) oraz wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 r. W nawiązaniu do ogłoszonego przez IPN „Roku Kultury Niezależnej” publikujemy zapis publicznej dyskusji twórców. Czytelnicy znajdą też w numerze sylwetki Kornela Morawieckiego i Stefana Kisielewskiego oraz obszerny artykuł o zamordowanych kapłanach.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy bezpłatny dodatek – płytę DVD z filmem Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego „Pielgrzym” o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny (1979).

Zachęcamy do lektury (stron 156, cena 8 zł).

Spis treści

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Jan M. Ruman – Zaczęło się w Polsce
 • Łukasz Kamiński – Fenomen „Solidarności”
 • Mateusz Szpytma – Zielona „Solidarność”
 • Justyna Błażejowska – „Wie już Polska cała...”. Sprawa Jana Narożniaka
 • Jarosław Szarek – Rozmawiać z terrorystą?
 • Andrzej Sznajder – Czego nie wiemy o pacyfikacji kopalni „Wujek”?
 • Jan Żaryn – Miętne – współczesna Września
 • Paweł Wierzbicki – Trzy drogi
 • Łucja Marek – Msze święte za Ojczyznę
 • Witold Wasilewski – Pamięć Katynia. Działania opozycji
 • Filip Musiał – Pierestrojka – droga do demokracji czy plan „»odwilży« bis”?
 • Antoni Dudek – Rok 1989 w Polsce. Źródła przełomu i punkty zwrotne
 • Tomasz Sarnecki – Prawdziwy bohater
 • Ryszard Terlecki – Zwycięstwo, które miało być niemożliwe

DEBATA

 • Kultura niezależna

SYLWETKI

 • Cecylia Kuta – Niezależny twórca. Pod maską „błazna”. Stefan Kisielewski (1911–1991)
 • Norbert Wójtowicz – Kornel Morawiecki
 • Jacek Żurek – Nie tylko ksiądz Popiełuszko

RELACJE I WSPOMNIENIA

 • Rafał Pękała – Doświadczenia świadka historii