Czytelnia

Droga do niepodległości. „Solidarność” 1980–2005

Droga do niepodległości. „Solidarność” 1980–2005, red. Adam Borowski, Oficyna Wydawnicza Volumen i Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Warszawa 2005

Ta rocznicowa monografia opowiada przede wszystkim o ludziach, którzy „Solidarność” tworzyli od podstaw w zakładach pracy i przeżyli wraz z nią trudne lata jej wielkiej historii; którzy nierzadko byli terroryzowani, bici i więzieni za „kontynuowanie działalności związkowej w warunkach stanu wojennego” oraz tych, którzy oddali za nią życie. To oni stworzyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który jest i zawsze będzie czymś więcej niż zwykłym związkiem zawodowym.