Kalendarium

styczeń 1989

10 stycznia

  • ZWIĄZEK SOWIECKI: W Wilnie 50 tysięcy demonstrantów domaga się niepodległości Litwy.

11 stycznia

  • WĘGRY: Parlament przyjmuje ustawy umożliwiające wolność organizowania zgromadzeń publicznych i zakładanie stowarzyszeń.

15 stycznia

  • CZECHOSŁOWACJA: W Pradze ma miejsce pierwsza z serii demonstracji, zorganizowanych w 20. rocznicę samospalenia Jana Palacha; władze odpowiadają represjami, Vaclav Havel został skazany na 9 miesięcy więzienia.

17 stycznia

  • POLSKA: X plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wobec groźby dymisji przywódców partii, wyraża zgodę na pluralizm związkowy, a więc na ponowną legalizację „Solidarności”.

30 stycznia

  • POLSKA: W Białymstoku „nieznani sprawcy” zamordowali ks. Stanisława Suchowolca, duchownego związanego z opozycją.