Kalendarium

luty 1989

6 lutego

  • POLSKA: Początek obrad okrągłego stołu, po posiedzeniu plenarnym pracę rozpoczęły zespoły robocze.

6 lutego

  • NRD: Przy próbie ucieczki zastrzelony zostaje Chris Gueffroy, ostatnia ofiara muru berlińskiego.

8 lutego

  • BUŁGARIA: Powstaje Niezależna Federacja Pracy „Podkrepa”.

11 lutego

  • WĘGRY: Plenum Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej wyraża zgodę na budowę systemu wielopartyjnego.

12 lutego

  • ZWIĄZEK SOWIECKI: W tygodniku „Nowoje Wriemia” ukazał się wywiad z Lechem Wałęsą.

15 lutego

  • ZWIĄZEK SOWIECKI: Wycofanie ostatnich jednostek Armii Sowieckiej z Afganistanu.

16 lutego

  • ZWIĄZEK SOWIECKI: 300 tysięcy osób uczestniczy w niepodległościowej manifestacji w Wilnie.

23 lutego

  • BUŁGARIA: 102 intelektualistów podpisuje list solidarnościowy z więzionym Vaclavem Havlem.