Kalendarium

marzec 1989

10 marca

  • RUMUNIA: Radio Wolna Europa nadaje treść „Listu 6”, krytykującego politykę Ceauşescu, napisanego przez działaczy komunistycznych odsuniętych przez dyktatora na boczny tor.

15 marca

  • WĘGRY: Duża manifestacja opozycji w Budapeszcie zorganizowana w rocznicę Wiosny Ludów.

16 marca

  • BUŁGARIA: Powstaje komitet Obrony Praw Religijnych, Wolności Sumienia i Wartości Duchowych.

22 marca

  • WĘGRY: Powołany został Okrągły Stół Opozycji, skupiający osiem najważniejszych ugrupowań opozycyjnych.

26 marca

  • ZWIĄZEK SOWIECKI: Wybory do Zjazdu Deputowanych Ludowych; wybranych zostaje wielu niezależnych kandydatów, w tym kilku dysydentów.