Kalendarium

kwiecień 1989

5 kwietnia

  • POLSKA: Zakończenie obrad Okrągłego Stołu, podpisanie porozumienia zakładającego m.in. legalizację „Solidarności” i przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.

9 kwietnia

  • ZWIĄZEK SOWIECKI: Wojskowe jednostki specjalne brutalnie rozpędzają niepodległościową manifestację Gruzinów w Tbilisi; zginęło 19 osób.

17 kwietnia

  • POLSKA: Ponowna rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

25 kwietnia

  • WĘGRY: Rozpoczęcie procesu wycofywania wojsk sowieckich.