Kalendarium

sierpień 1989

21 sierpnia

  • CZECHOSŁOWACJA: Manifestacje w Brnie i Pradze w 21. rocznicę interwencji wojsk Układu Warszawskiego; wśród okrzyków pojawiają się „Niech żyje Polska”, „Niech żyją Węgry”.

23 sierpnia

  • ZWIĄZEK SOWIECKI: Setki tysięcy Estończyków, Litwinów i Łotyszy tworzą „ludzki łańcuch” łączący stolice trzech republik w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.

24 sierpnia

  • POLSKA: Sejm zatwierdza pierwszego niekomunistycznego premiera, Tadeusza Mazowieckiego; tworzy on rząd oparty o koalicję wszystkich sił parlamentarnych.