Kalendarium

październik 1989

7 października

  • WĘGRY: Rozwiązanie Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej; na jej bazie powstaje Węgierska Partia Socjalistyczna.

7 października

  • NRD: 40. rocznica powstania państwa; w 18 miastach dochodzi do protestów, demonstranci skandują między innymi „Gorbi, Gorbi”.

18 października

  • WĘGRY: Nowelizacja konstytucji, wprowadzenie systemu wielopartyjnego.

18 października

  • NRD: Dymisja Ericha Honeckera, nowym sekretarzem generalnym SED zostaje Egon Krenz.

28 października

  • CZECHOSŁOWACJA: Kilkutysięczna manifestacja w Pradze.