Kalendarium

listopad 1989

3 listopada

  • POLSKA: We Wrocławiu rozpoczyna się zorganizowany przez Solidarność Polsko-Czechosłowacką Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej; oprócz twórców z emigracji i kraju bierze w nim udział kilka tysięcy młodych obywateli CSRS.

4 listopada

  • NRD: Ponad pół miliona ludzi demonstruje w Berlinie.

9 listopada

  • NRD: Zapowiedź otwarcia granicy z Republiką Federalną Niemiec doprowadza do upadku muru berlińskiego.

10 listopada

  • BUŁGARIA: Todor Żiwkow zostaje usunięty z funkcji sekretarza generalnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej, jego następcą zostaje Petyr Mładenow.

12 listopada

  • ZWIĄZEK SOWIECKI: Rada Najwyższa Estonii uznaje kraj za okupowany przez ZSRS.

17 listopada

  • CZECHOSŁOWACJA: pokojowa manifestacja studentów zostaje brutalnie zaatakowana przez siły policyjne; początek „aksamitnej rewolucji”; następnego dnia rozpoczyna się strajk studencki.

18 listopada

  • BUŁGARIA: Początek masowych manifestacji w Sofii.

26 listopada

  • WĘGRY: Referendum rozstrzyga kwestie sporne między władzą a opozycją.

27 listopada

  • CZECHOSŁOWACJA: Dwugodzinny strajk generalny ukazuje siłę opozycji i zmusza władze do ustępstw.