Kalendarium

grudzień 1989

7 grudnia

  • NRD: Początek obrad okrągłego stołu.

7 grudnia

  • BUŁGARIA: Ugrupowania opozycyjne tworzą Związek Sił Demokratycznych.

10 grudnia

  • CZECHOSŁOWACJA: Gustav Husák ustępuje z funkcji prezydenta, jego następcą zostaje 29 grudnia Vaclav Havel.

15 grudnia

  • BUŁGARIA: Ogłoszono amnestię.

16 grudnia

  • RUMUNIA: W Timişoarze wybuchają zamieszki związane z usunięciem popularnego pastora László Tőkésza; w kolejnych dniach wojsko używa broni, giną dziesiątki osób.

21 grudnia

  • RUMUNIA: W Bukareszcie Nicolae Ceauşescu zwołuje wiec poparcia dla swojej polityki, który przeradza się w demonstrację; początek walk w stolicy.

22 grudnia

  • RUMUNIA: Ceauşescu ucieka z Bukaresztu, władzę przejmuje Front Ocalenia Narodowego.

25 grudnia

  • RUMUNIA: Wykonany zostaje wyrok śmierci, wydany przez trybunał wojskowy na Nicolae Ceauşescu i jego żonę Elenę.

29 grudnia

  • BUŁGARIA: Zniesienie prawnej dyskryminacji mniejszości tureckiej.

29 grudnia

  • POLSKA: Zmiana konstytucji; zniesiono zapis o „przewodniej roli” Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przywrócono tradycyjne godło (orzeł w koronie) i nazwę państwa (Rzeczpospolita Polska).