zdjęcia

Archiwum IPN w Białymstoku

  • Afisz Solidarności
  • Afisz Solidarności.
  • Fragment gazety wyborczej KO Solidarność Ziemi Białostockiej
  • Fragment gazety wyborczej KO Solidarność Ziemi Białostockiej
  • Instrukcja głosowania w wyborach na woj. białostockie
  • Podziękowania z audział w kampanii wyborczej dla Zbigniewa Czarneckiego
  • Proporczyk z uroczystości rocznicy wyświęcenia sztandaru NSZZ Solidarność
  • Ulotka wyborcza z 1989 r
  • Ulotka wyborcza z 1989 r
  • Zestaw pamiątek m-in z 1989 r.