zdjęcia

Archiwum IPN w Rzeszowie

 • Przy stole prezydialnym – od lewej: H. Wujec, Pusz (?), B. Geremek, A. Michnik, L. Wałęsa (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Gdańsk, 29.04.1989: L. Wałęsa i B. Geremek (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Henryk Wujec odczytuje nazwiska kandydatów na posłów i senatorów, którzy pozują do fotografii z Lechem Wałęsą (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Lech Wałęsa przy postumencie Lenina w Sali BHP w Stoczni Gdańskiej (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Delegacja „Solidarności” przechodzi z kościoła pw. św. Brygidy pod pomnik Ofiar Grudnia 1970 (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Delegacja „Solidarności” przechodzi z kościoła pw. św. Brygidy pod pomnik Ofiar Grudnia 1970 (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Delegacja „Solidarności” przechodzi z kościoła pw. św. Brygidy pod pomnik Ofiar Grudnia 1970. Na zdjęciu m.in.: Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, Bronisław Geremek, Andrzej Celiński, Bogdan Lis, Adam Michnik… (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Kandydat na senatora z województwa rzeszowskiego, Bolesław Fleszar pod Stocznią Gdańską. (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Bolesław Fleszar (w środku) – kandydat na senatora z woj. rzeszowskiego i Adam Matuszczak – kandydat na posła z okręgu wyborczego nr 83 Rzeszów pod bramą Stoczni Gdańskiej (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Gustaw Holoubek, kandydat na senatora z woj. krośnieńskiego w Sali BHP Stoczni Gdańskiej (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Od prawej: Stanisław Padykuła – kandydat na posła z okregu wyborczego nr 84 Mielec, Adam Matuszczak (kand. z Rzeszowa), Bolesław Fleszar (kand. na senatora z woj. rzesz.), Jan Musiał – kandydat na senatora z woj. przemyskiego (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • W Sali BHP Stoczni Gdańskiej (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Adam Matuszczak przed stocznią (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Od lewej: Stanisław Padykuła i Adam Matuszczak udzielający wywiadu red. Gelbergowi (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Gdańsk, pomnik Ofiar Grudnia 1970 (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Od lewej: H. Wujec, W. Frasyniuk, J. Pałubicki, B. Lis (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Gdańsk, Sala BHP w stoczni (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Pod bramą Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa wita przybyłych działaczy „Solidarności” oraz kandydatów na posłów i senatorów. Na zdjęciu wita się z Adamem Michnikiem (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Pod bramą Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa wita przybyłych działaczy „Solidarności” oraz kandydatów na posłów i senatorów. Na zdjęciu wita się z Bolesławem Fleszarem, kandydatem na senatora z woj. rzeszowskiego (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Sfotografowanie kandydatów na posłów i senatorów z L. Wałęsą to ważny element spotkania w Stoczni. Wałęsa, utożsamiany z „S”, zapewniał wysokie poparcie kandydatom Komitetu Obywatelskiego. Na zdjęciu L. Wałęsa i B. Fleszar (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Na zdjęciu L. Wałęsa i Stanisław Padykuła, kandydat na posła z okręgu wyborczego nr 84 Mielec (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Na zdjęciu Lech Wałęsa i Jan Musiał, kandydat do senatu z województwa przemyskiego (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Cegiełka KO Solidarność 500 zł (ze zbiorów Janusza Borowca)
 • „Głos Wolny” nr 3 z 1.06.1989 (ze zbiorów Janusza Borowca)
 • Plakat wyborczy (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Gazetka wyborcza (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Plakat wyborczy (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Plakat wyborczy (ze zbiorów Igora Witowicza)
 • Plakat wyborczy (ze zbiorów Igora Witowicza)